Nieuwe subsidieronde Dr. Silvia W. de Groot Fonds voor jonge Caraïbische onderzoekers

Het Silvia de Groot fonds, onder gebracht bij de Vereniging KITLV, is bedoeld om jonge Caraïbische onderzoekers, bij voorkeur van Marron-afkomst, financieel te ondersteunen bij de voorbereiding van een wetenschappelijke publicatie over de geschiedenis of cultuur van de Caraïben.

Het kan bijvoorbeeld gaan om reis- en verblijfskosten ten behoeve van het onderzoek, vertaalkosten of publicatiesubsidie. Jaarlijks is een bedrag van € 10.000 beschikbaar, te verdelen over één of enkele aanvragers. Lees hieronder meer over:

Achtergrond

Criteria

Winnaars 2011-2019

De deadline voor het indienen van een aanvraag is 18 december 2020. Aanvragen kunnen gericht worden aan prof.dr. Gert Oostindie, directeur KITLV: [email protected]

Foto: Henk Schotel

No Comments

Post A Comment