NRC: ‘De ruzie voorbij: Nederland en de slavernij’

In dit artikel in het NRC over de maatschappelijke discussie over de Nederlandse betrokkenheid bij de trans-Atlantische slavernij worden verschillende Nederlandse historici en slavernijdeskundigen de vragen gesteld: Wat weten we nu eigenlijk over het slavernijverleden van Nederland? Waarover bestaat consensus onder historici en waarover vindt wetenschappelijk debat plaats?

Met een bijdrage van Gert Oostindie en Alex van Stipriaan, beiden betrokken bij het onderzoek naar het koloniale en slavernijverleden van Rotterdam dat tot drie boeken leidde.

Lees meer.

No Comments

Post A Comment