Nieuwe subsidieronde Silvia de Groot Fonds voor Nederlands-Caraïbische onderzoekers

Het Silvia de Groot fonds is een fonds bedoeld om studenten of jonge onderzoekers afkomstig uit het Nederlands-Caraïbisch gebied, bij voorkeur van Marron-afkomst, financieel te ondersteunen bij de voorbereiding van een wetenschappelijke publicatie in de sfeer van de geschiedenis of cultuur van de Caraïben. Het kan bijvoorbeeld gaan om reis- en verblijfskosten ten behoeve van het onderzoek, vertaalkosten of publicatiesubsidie. Jaarlijks is een bedrag van € 10.000 beschikbaar, te verdelen over één of enkele aanvragers.

Het kan bijvoorbeeld gaan om reis- en verblijfskosten ten behoeve van het onderzoek, vertaalkosten of publicatiesubsidie. Jaarlijks is een bedrag van € 10.000 beschikbaar, te verdelen over één of enkele aanvragers. Lees hieronder meer over:

Criteria 
Achtergrond
Vorige winnaars

Deadline
De deadline voor het indienen van een aanvraag is 15 december 2023.

Formulier
Gebruik voor de aanvraag het standaardformulier op de website . Aanvragen kunnen worden gestuurd naar: [email protected] onder vermelding van het Dr. Silvia W. de Groot Fonds.

No Comments

Post A Comment