Steunbetuiging aan Anne-Lot Hoek

Het KITLV heeft met grote instemming kennisgenomen van de oproep van het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap aan de stichting Histori Bersama en de stichting KUKB om te stoppen met de intimidaties aan het adres van Anne-Lot Hoek. Wij zetten deze verklaring, die een duidelijke grens stelt aan de omgang met wetenschappers, graag kracht bij vanuit het perspectief van de discussies waarbij ook onderzoekers van het KITLV actief betrokken zijn.

Het debat over de Indonesische geschiedenis en de aard van het Nederlandse koloniale geweld is in de afgelopen jaren ingrijpend veranderd, met veel grotere aandacht voor verschillen in perspectief, niet alleen tussen Nederland en Indonesië maar ook binnen Nederland en Indonesië. Dat is de verdienste van zowel activisten als wetenschappers die het vaak met elkaar eens zijn, en vaak ook niet. Daarom heet het een debat. Het gesprek hierover heeft bij tijd en wijle een felle toon en dat is begrijpelijk. Voor velen is het ook een persoonlijke geschiedenis, die lang te weinig of te weinig kritische aandacht heeft gekregen.

Maar daarmee heeft deze intimidatie, die is gericht op het doelbewust en stelselmatig beschadigen van de naam en reputatie van Hoek, weinig te maken. Zonder gevoel van veiligheid, en zonder academische vrijheid die door dit soort intimidaties en gerichte aanvallen op de persoon onder druk wordt gezet, is geen debat mogelijk. Wij staan vierkant achter Hoek en alle andere wetenschappers die worden geïntimideerd of bedreigd.

No Comments

Post A Comment