De Protestantse Kerk op de Banda-eilanden 1795-1923: Een bronnenpublicatie

Artikelnummer: 9789023917823 Categorie:
Beschrijving

In 1997 heeft de Theologische Universiteit te Kampen (THUK) in samenwerking met de Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM) te Ambon, met subsidie van de Koninklijke Nederlandseæ Academie van Wetenschappen, een begin gemaakt met een grootschalig onderzoek naar de bronnen betreffende de geschiedenis van de Protestantse Kerk in de Molukken. Deze bronnenstudie vormt een onderdeel van een reeks van 5 delen over de Molukse kerk: twee delen over de kerk in de periode van de VOC, twee delen over kerk en zending in de 19de eeuw en dit deel over een specifieke kerk: die van Banda.in de 19de eeuw. Daarnaast zullen nog kleinere studies verschijnen over de Molukse kerk op afzonderlijke eilanden als Ternate, Halmaheira, Buru, etc. Door de oorlog in de Molukken liep het onderzoek vertraging op, maar des te verheugender is het dat deze bronnenuitgave over de Molukse kerk in de 19de eeuw gepubliceerd is. De documenten die in deze delen zijn opgenomen zijn uniek, zij zijn afkomstig uit het Nationaal Archief te Den Haag, het Nationaal Archief te Jakarta, verschillende overheids- en zendingsarchieven in Engeland, en uit de zendingsarchieven van de vroegere Raad voor de zending van de Nederlandse Hervormde Kerk te Oegstgeest. De uitgaven betreffende de Molukken in de Grote Reeks van de Werkgroep geschieden onder eindredactie van prof. P.N. Holtrop, prof. dr G.J. Schutte en dr Th. van den End. Op deze bronnenpublicatie promoveerde de auteur.

Aanvullende informatie
Edition

Pages

authors

990