Politiek-Politioneele Overzichten van Nederlandsch-Indië Vol. 3

Artikelnummer: 9789024761876 Categorieën: ,
Beschrijving

De bundeling van politiek-politioneele overzichten wordt in dit derde deel voortgezet met de overzichten van de jaren 1931-1934. De overzichten werden samengesteld door de Algemeene Recherche Dienst, ressorterend onder de Procureur-Generaal van het Hooggerechtshof van Nederlands-Indië. De zeer vertrouwelijke rapportage werd toegezonden aan een zeer beperkte groep van hoge bestuurders in Indië en Nederlandse diplomatieke vertegenwoordigers. Maandelijks werd hierin een overzicht verschaft van de ontwikkelingen in de Indonesische politieke beweging, de Indonesische vakbeweging, onder de Chinese bevolkingsgroep en in het buitenland, voor zover van belang geacht voor Nederlandsch-Indië. De overzichten vormen een unieke bron van informatie over het Indonesische nationalisme, waarbij begrijpelijkerwijze de voor “rust en orde” gevaarlijk geachte organisaties veel aandacht krijgen. In dit deel wordt aldus de opkomst van de Partai Indonesia, met als voorman Soekarno, en de Pendidikan Nasional Indonesia, met Hatta, gedocumenteerd. Verboden en arrestaties maakten een einde aan deze radicale fase in de politieke beweging en er ontstond ruimte voor meer gematigde organisaties als de Persatoean Bangsa Indonesia en Boedi Oetomo. In een uitvoerige inleiding worden de gebeurtenissen en ontwikkelingen in de jaren 1931-1934 in samenhangende zin beschreven. Drie uitvoerige registers en vele kaarten ontsluiten de tekst. Harry A. Poeze ( 1947), de bewerker en inleider van de overzichten, is hoofd van de afdeling Redactie van het Koninklijk Instituut voor Taal-, land- en Volkenkunde. Hij publiceerde eerder Tan Malaka, strijder voor Indonesië’s vrijheid (1976) en In het land van de overheerser; Indonesiërs in Nederland 1600-1950 (1986).

Aanvullende informatie
Edition

Pages

authors

974