Het KITLV werd opgericht in 1851 als een Vereniging. Vanaf de oprichting in 1851 tot 2001 was het beheer van het KITLV namens haar leden de verantwoordelijkheid van het dagelijkse bestuur van de Vereniging. Op 1 januari 2001 werd het KITLV een instituut van de Koninklijke Nederland Akademie van Wetenschappen (KNAW ) in Amsterdam. Op 1 juli 2014 werd de directe relatie tussen de ‘ Vereniging ‘ en het KNAW verbroken. De Vereniging heeft vanaf dat moment de zorg van haar wereldberoemde collecties aan de Universiteit Leiden toevertrouwd, terwijl het KITLV is doorgegaan een onderzoeksinstituut van de KNAW, nog steeds gehuisvest op de campus in Leiden. De Vereniging blijft eigenaar van alle collecties verworven tot die datum.

 

Het bestuur is structureel betrokken bij een aantal commissies die zich bezighouden met de voormalige KITLV Press, de onderzoeksprojecten en enkele andere zaken , en is verantwoordelijk voor het programma van de activiteiten van de vereniging. Het bestuur van de Vereniging organiseert regelmatig activiteiten die gericht zijn op zowel leden als niet-leden.

Collecties

De Vereniging KITLV is eigenaar van de tot 1 juli 2014 opgebouwde KITLV collecties. Vanaf 1 juli 2014 is het beheer van deze collecties overgedragen aan de Universiteitsbibliotheek Leiden (UBL).  Deze wereldberoemde collectie bestaat uit circa 1 miljoen – merendeels postkoloniale – boeken en bijzondere collecties m.b.t. Indonesië, Suriname en de eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen. De bijzondere collecties omvatten de vermaarde collectie oosterse en westerse handschriften & archieven, een belangrijke collectie cartografie met meer dan 500 atlassen en 15.000 kaarten & kaartbladen en een omvangrijke collectie documentaire fotografie van meer dan 200.000 foto’s, prentbriefkaarten en negatieven en 150.000 gedigitaliseerde historische foto’s. Ook bevinden zich in de collectie verscheidene prenten & tekeningen en oude drukken waaronder vele reisverslagen.

 

Een selectie van de hoogtepunten uit collectie van het KITLV is gepubliceerd in Treasures, een mooi vormgegeven boek  dat een visuele doorsnede biedt van de rijkdom en variatie van de collectie. Klik hier om de digitale versie van Treasures in te zien …>>

 

De KITLV collectie blijft als zodanig herkenbaar in de UBL-catalogus. Ook toekomstige schenkingen aan de Vereniging blijven eigendom van de Vereniging, maar worden in beheer overgedragen aan de UBL. De acquisitie van boeken en tijdschriften is  per 1 juli 2014 een taak van de UBL geworden, die ook eigenaar zal worden van deze acquisitie.

Activiteiten

De activiteiten van de Vereniging zijn nauw verbonden met die van het Instituut en zijn gericht op zowel leden als niet-leden. Naast een jaarlijkse een ledenvergadering en lezingenmiddag worden ook regelmatig andere activiteiten zoals boekpresentaties, lezingen, filmmiddagen of presentaties worden georganiseerd. Om deze activiteiten te ondersteunen, verwelkomt de Vereniging legaten en schenkingen, hetzij geld of in natura (boeken, kranten, archieven of foto’s); giften in de laatste categorie zullen worden toevertrouwd aan de Universiteitsbibliotheek Leiden. Potentiële donateurs kunnen contact opnemen met het secretariaat van de Vereniging (zie onder).

Lid worden van de Vereniging

Wij nodigen individuen (geen organisaties/instituten) van harte uit om lid te worden van de Vereniging. Om lid te worden kunt u het volgende formulier invullen.

 

De voordelen van een lidmaatschap

  • Het gebruik van de KITLV collecties en alle andere collecties van de Universiteitsbibliotheek Leiden;
  • Een korting van 25% op KITLV publicaties van Brill Publishers in samenwerking met het KITLV;
  • De aankoop van Brill publicaties tegen sterk gereduceerde prijzen door middel van het MyBook programma;
  • De News Alert Service: met de News Alert Service blijft u op de hoogte van speciale acquisities, recente publicaties, workshops en lezingen, en andere activiteiten van het KITLV.

 

KITLV publicaties worden allen gepubliceerd bij Brill Academic Publishers in samenwerking met het KITLV. Alleen leden van de Vereniging KITLV kunnen deze boeken via het KITLV bestellen. Als aanvulling op de gebruikelijke korting op KITLV publicaties (25%) ontvangen leden deze korting ook op alle door Brill uitgegeven publicaties en kunnen leden van het KITLV ook een MyBook versie bestellen, zie informatie hieronder.

 

Brill’s MyBook programma geeft de leden van de Vereniging KITLV de mogelijkheid om een print-on-demand paperback exemplaar van het boek van zijn/haar keus te bestellen.

Momenteel biedt Brill 3000 titels aan in het MyBook programma, maar dit aantal zal wekelijks worden aangevuld. Het MyBook programma is onderdeel van een breder initiatief om boeken toegankelijk te maken voor een breder publiek.

 

MyBook is een betaalbare paperback van een Brill publicatie voor persoonlijk gebruik. MyBook is printed-on-demand en heeft een universele omslag. Het is voor niet-leden niet mogelijk om deze boeken te bestellen en deze boeken zijn alleen via het KITLV te bestellen. De huidige prijs van een MyBook is € 30,25 inclusief BTW en exclusief verzendkosten vanaf het KITLV naar de klant. De ledenkorting van 25% is op deze MyBook publicaties niet van toepassing.

 

Lijst van titels MyBook: een selectie KITLV titels die beschikbaar zijn in het MyBook programma.

 

Leden kunnen kiezen uit:

 

Tarieven lidmaatschap 2018

  • Inclusief geprinte editie BKI (€ 65,00 per kalenderjaar)
  • Inclusief geprinte editie NWIG (€ 45,00 per kalenderjaar)
  • Lidmaatschap zonder geprinte editie (€ 33,00 per kalenderjaar)

Indonesische staatsburgers, wonend in Indonesië kunnen zich voor het lidmaatschap wenden tot KITLV Jakarta, voor een bedrag van Rp. 150.000 per jaar.

 

Voor meer informatie, neem contact op met Ellen Sitinjak: [email protected]

Speciaal acquisitiefonds

Sinds maart 2009 heeft de Vereniging een fonds opgericht voor speciale acquisities. Unieke en bijzondere aankopen door het KITLV ten behoeve van de collecties kunnen worden gefinancierd door middel van dit fonds. De leden van de Vereniging zijn van harte welkom om door middel van donaties een bijdrage te leveren aan dit fonds. Potentiële donoteurs kunnen contact opnemen met het secretariaat van de de Vereniging (zie onder).

Dr. Silvia W. de Groot Fonds

Wijlen Dr Silvia W. de Groot, de wijlen historicus en erelid van de Vereniging, heeft een erfenis achtergelaten aan het KITLV met als doel het financieel ondersteunen van jonge Caribische studenten of onderzoekers, bij voorkeur van Maroon-afkomst , met hun onderzoek over Caribische geschiedenis of cultuur. Jaarlijks is een bedrag van € 10.000 beschikbaar, te verdelen over één of enkele aanvragers. De penningmeester van de Vereniging is verantwoordelijk voor het financieel beheer van het fonds.

 

Deadline voor aanvragen: 16 december 2014

 

Meer informatie …>>

 

Voorwaarden …>>

 

Winnaars 2011 – 2013 …>>

 

Publicaties Silvia de Groot …>>

 

Biografie Silvia de Groot …>>

Professor Teeuw Fonds

De Stichting Professor Teeuw Fonds is in 1991 opgericht ter gelegenheid van het afscheid van Professor Teeuw van het toenmalige Programma Indonesische Studiën, dat van 1975 tot 1992 een belangrijke rol heeft gespeeld in de samenwerking tussen Indonesische en Nederlandse onderzoekers op het gebied van de zogenoemde Indonesische Studiën. De voorzitter en penningmeester van het bestuur van de Vereniging zijn ook de voorzitter en penningmeester van het Professor Teeuw Fonds.

Open Access Fonds

De Vereniging heeft een fonds opgericht bestemd voor de financiering van Open Access van publicaties in de KITLV serie Verhandelingen en Caribbean Series die bij Brill i.s.m. KITLV worden uitgegeven.  Jaarlijks kan de Vereniging maximaal 33.000 Euro subsidie verstrekken. Auteurs die hiervoor in aanmerking willen komen, worden verzocht contact op te nemen via: [email protected].

Het bestuur van de Vereniging

Prof.dr. S. Legêne (voorzitter), Vrije Universiteit Amsterdam
Dr. J.Th. Lindblad (penningmeester), Universiteit Leiden
Dr. M. Plomp (vice-voorzitter)
Dr. L.N.K. van Broekhoven (lid), Universiteit Leiden en Rijksmuseum Volkenkunde
Drs. N. Jouwe (lid)
Dr. W. Modest (lid), Tropenmuseum en Koninklijk Instituut voor de Tropen
Prof.dr. G.A. Persoon (lid), Universiteit Leiden

 

Meer informatie over onze bestuursleden …>>

Het secretariaat van de Vereniging kan worden bereikt per email: drs. Y. Siegers-Samaniri: [email protected].

ONZE VERENIGING

Onze jaarvergaderingen

Hieronder kunt u de notulen van de jaarvergaderingen vinden.