Governance, Markets and Citizens (2013-2017)

Onder leiding van Henk Schulte Nordholt en (vanaf augustus 2014) Dr Jacqueline Vel coördineert dit project drie aparte onderzoekprojecten die gefinancierd worden door het Nederlands-Indonesisch SPIN programma: (1) Social and economic effects of partnering for sustainable change in agricultural commodity chains, dat gecoördineerd wordt door Prof. Pieter Glasbergen, Maastricht University en Prof. Bustanul Arifin, Agribusiness University of Lampung; (2) Local and regional dimensions in Indonesia’s social and economic development. A governance approach, dat gecoördineerd wordt door Prof. Henri de Groot, VU University Amsterdam en Prof. Ari Kuncoro, University of Indonesia; (3) From clients to citizens? Emerging citizenship in democratizing Indonesia, dat gecoördineerd wordt door Prof Gerry van Klinken, Prof. Henk Schulte Nordholt (KITLV) en Prof. Bambang Purwanto, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Dit overkoepelende programma beoogt kernelementen te identificeren van recente socio-economische en politiek ontwikkelingen in het huidige Indonesië. In dit kader wordt in november 2014 in Yogyakarta een gemeenschappelijke workshop gehouden waar ontwikkelingen binnen de aparte projecten worden besproken en een gemeenschappelijke onderzoeksstrategie wordt uitgezet.

PROJECTEN

Klik hier om terug te gaan naar de volledige lijst van onderzoeksprojecten die momenteel worden uitgevoerd aan het KITLV/Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies en in samenwerking met andere departementen en instituten.


Gerelateerde onderzoekers