Indonesië en Groter India

Het huidige Zuidoost-Azië , waaronder het voornamelijk islamitische Indonesië, is in musea, wetenschap en populaire verbeelding wereldwijd onderdeel geworden van een hindoe-boeddhistische beschaving die zijn oorsprong in India heeft. Dit project (in voorbereiding) onderzoekt hoe kennisuitwisseling tussen pelgrims, geleerden en hippies in de periode 1880-1980 heeft bijgedragen aan de formatie van de morele geografie van Groter India en de hersacralisering van de hindoe-boeddhistische oudheden uit Indonesië. Wat ging deze morele geografie over, wie maakte er deel van uit, en wie werd uitgesloten? En wat was de invloed van Groter India in (post)koloniaal Indonesië?
PROJECTEN

Klik hier om terug te gaan naar de volledige lijst van onderzoeksprojecten die momenteel worden uitgevoerd aan het KITLV/Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies en in samenwerking met andere departementen en instituten.


Gerelateerde onderzoekers