Shades of Clientelism: A Comparative Study of Indonesia’s Patronage Democracy

Dit project bestudeert en vergelijkt cliëntelistische politiek in verschillende regio’s van Indonesië door middel van een combinatie van etnografisch veldwerk met een expert survey.

Politiek cliëntelisme is het uitruilen van steun tijdens verkiezingen – stemmen, mobilisatie, geld – voor persoonlijke gunsten. Deze onderlinge ruil tussen kiezer en politicus speelt een belangrijke rol in allerlei maatschappelijke problemen, zoals corruptie en slechte kwaliteit van overheidsdiensten, maar ook etnisch geweld en verwoesting van de natuur. Hoewel het van belang is te weten hoe en waarom een politiek systeem meer (of minder) cliëntelistisch wordt, ontberen we de analytische middelen om te bepalen in welke mate een politiek systeem cliëntelistisch is.

Dit project beoogt zo’n vergelijkende studie mogelijk te maken, door een combinatie van kwantitatief en kwalitatief onderzoek naar verkiezingscampagnes in Indonesië. Leidt Indonesië’s democratiseringsproces tot een afname of toename van cliëntelistische praktijken? Hoe kunnen verschillen tussen regio’s verklaard worden? Om deze vragen te beantwoorden wordt etnografisch veldwerk naar verkiezingscampagnes gecombineerd met een expert survey in 40 districten in 17 provincies met 560 experts.

PROJECTEN

Klik hier om terug te gaan naar de volledige lijst van onderzoeksprojecten die momenteel worden uitgevoerd aan het KITLV/Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies en in samenwerking met andere departementen en instituten.

Gerelateerde onderzoekers
Gerelateerde links