Confronting Caribbean Challenges: Hybrid Identities and Governance in Small-scale Island Jurisdictions

De Nederlandse Antillen bestaan niet meer. Sinds de magische datum 10/10/10 zijn de in bevolking grootste eilanden (Aruba, Curaçao en Sint Maarten) autonome landen binnen het Koninkrijk, de kleinste, de ‘BES-eilanden’ (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) bijzondere gemeentes van Nederland. Onderling verschillen de eilanden sterk qua schaal, geschiedenis en cultuur. Wat zij delen is een ambivalente verhouding tot hun voormalige kolonisator. Uit veelal pragmatische motieven wijst de overgrote meerderheid van de Antilliaanse bevolking de onafhankelijkheid af, maar gelijktijdig leeft er wantrouwen, onbehagen en onvrede over wat wel wordt betiteld als de Nederlandse ‘rekolonisatie’. Deze ambivalentie wordt vertolkt in de politieke arena, maar evenzeer in de sfeer van vertogen over een unieke, in de geschiedenis gewortelde identiteit van elk van de eilanden.

Dit onderzoek beoogt op basis van historisch en contemporain onderzoek een scherper beeld te construeren van de hedendaagse politiek en van discussies over eilandelijke identiteiten van de postkoloniale Antillen. De vraagstelling luidt: welke invloed bestuurlijke hervormingen en omvangrijke migraties hebben op de mede in het verleden gewortelde identiteiten en op het politieke bedrijf op de eilanden.

Een postdoc zal zich verdiepen in de nu nog vrijwel onbeschreven sociale geschiedenis van de Bovenwinden, en daarmee een bijdrage leveren aan debatten over de identiteit van elk van deze eilanden, die sterk zijn getekend door migratieprocessen en de nieuwe staatkundige status. Een tweede postdoc zal de bestuurlijke processen en spanningen op de BES-eilanden onderzoeken, alsmede de consequenties van Nederlandse interventies in deze kleinschalige samenlevingen voor de kwaliteit van bestuur en voor de beeldvorming over Nederland(ers). Een promovendus zal de dagelijkse praktijk van het bestuur op de BES-eilanden en de reacties daarop onderzoeken, in het bijzonder ten aanzien van cultureel erfgoed en natuurbescherming, sectoren van groot belang voor de lokale bevolking, maar ook voor het toerisme en daarmee voor de economie.

De aanvraag …>>

PROJECTEN

Klik hier om terug te gaan naar de volledige lijst van onderzoeksprojecten die momenteel worden uitgevoerd aan het KITLV/Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies en in samenwerking met andere departementen en instituten.


Gerelateerde onderzoekers

Gert Oostindie (projectleider)
Jessica Vance Roitman (onderzoeker)
Wouter Veenendaal (onderzoeker)
Sanne Rotmeijer (onderzoeker)
Stacey Mac Donald (onderzoeker)