Elite Network Shifts

In dit project worden de nieuwste computational technieken gebruikt om netwerken van de Indonesische politieke elite automatisch uit meer dan een miljoen gedigitaliseerde krantenartikelen te traceren en visualiseren. Het project is opgezet om veranderingen in de patronen van elite netwerken in periodes van regiemverandering in Indonesië te traceren, maar stelt ook de volgende vragen: Welke sociologische betekenis hebben de computational getraceerde netwerken en hoe zijn ze te vergelijken met traditionele analyses van machtswisselingen? Welke andere interessante sociologische vragen kunnen met dezelfde technieken worden beantwoord?

De gegevens die in dit project worden gebruikt bestaan uit 500.000 Engels- en Indonesischtalige artikelen die tussen 1990 en 2012 door knipseldiensten zijn verzameld; een complete serie van ongeveer 500.000 artikelen van 25 regionale en 25 nationale Indonesischtalige kranten tussen 2011 en 2013; meerdere honderd duizenden artikelen in Nederlands en Maleis uit de periode 1930 tot 1950. In de eerste fase van het project werden de netwerken gebaseerd op een eenvoudige ‘co-occurence’ (tegelijk voorkomen) van elites in een zin van een artikel. In de huidige tweede fase wordt deze methode verfijnd door de taalkundige omgeving van de ‘co-occurence’ bij de analyse te betrekken.

Elite Network Shifts is een experimenteel project waarin beschikbare data worden gecombineerd met computational methoden en sociologische vraagstukken over Indonesische elites. Tot nu toe is een techniek ontwikkeld die het mogelijk maakt om elites te identificeren. Een volgende stap is te onderzoeken wat de impact is van het specifieke karakter van de bron, de media, op de centrale vraag naar regimeverandering.

PROJECTEN

Klik hier om terug te gaan naar de volledige lijst van onderzoeksprojecten die momenteel worden uitgevoerd aan het KITLV/Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies en in samenwerking met andere departementen en instituten.


Gerelateerde onderzoekers

Gerry van Klinken (projectcoördinator)
Fridus Steijlen (projectleider)
Peter Keppy (projectleider)
Maarten de Rijke (projectleider)
Ridho Reinanda (onderzoeker)
Vincent Traag (onderzoeker)
Jacqueline Hicks (onderzoeker)
Wolfgang Kaltenbrunner (onderzoeker)
Franciska de Jong (adviseur)
Andrea Scharnhorst (adviseur)
Ayu Purwarianti (adviseur)