Van cliënten tot burgers? Ontluikend burgerschap in een democratiserend Indonesië

Het projectVan cliënten tot burgers?’ onderzoekt de invloed van de democratisering, die de afgelopen jaren in Indonesië heeft plaatsgevonden, op de alledaagse staat-burger interacties. In hoeverre gedragen Indonesiërs zich meer dan voorheen als burgers met rechten? Hoe kunnen wij zowel de veranderingen als de continuïteiten verklaren?

Burgerschap is de basis van alle politiek. Overal in het mondiale zuiden, ook in Zuidoost-Azië, wordt de staat geherdefinieerd door burgerinitiatieven. Toch trekt de studie van burgerschap in landen buiten Europa en Noord-Amerika nog weinig aandacht. De Arabische Lente, de Rode Hemden van Thailand, en de Indonesische Reformasi zijn recente voorbeelden van burgers die om erkenning schreeuwen. De staat en het volk bepalen samen de politiek van een land. Burgerschap gaat dus om de vraag ‘wie is het volk?’ Wie is een legitiem lid van de staat, en wie niet? Welke rechten hebben leden? De vraag draait vooral om rechten – het verkrijgen, gebruiken, eigen maken, en opeisen ervan.

De zeven sub-projecten pogen samen een beeld te vormen van de veranderende normen, praktijken, en discursieve strategieën die burgers aanwenden in hun strijd tegen de huidige Indonesische machthebbers. Ze gaan onder andere over internetprotesten tegen corruptie, boerencampagnes voor landrechten, eisen voor betere dienstverlening en gezondheidszorg onder dorpelingen, maar ook conservatieve, provinciale bewegingen voor meer islam en nieuwe technieken om patronage in te zetten tijdens verkiezingen.

Dit vierjarige project (2012-2016) is een samenwerking tussen KITLV, Universitas Gadja Madah, de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Leiden. Financiering komt van de Nederlandse KNAW en het Indonesische Ministerie van Onderwijs.

Subprojects

Burgerschap en historische gezagspraktijken (Prof. Dr. Gerry van Klinken)
De tinten van het cliëntelisme: een vergelijkende studie van patronagedemocratie in Indonesië (Dr. Ward Berenschot)
Van kawula naar dorpsburger: Dorpsleiderschap en openbare dienstverlening in landelijk Indonesië (Mr. Prio Sambodho)
De strijd voor landrechten: Conflict over land in democratiserend Indonesië (Mr. Willem van der Muur)
Op zoek naar verzorgingsrechten? De collectivisering van sociale zekerheid in Indonesië (Ms. Retna Hanani)
Digitaal burgerschap en anticorruptiecampagnes in Indonesië: een nieuw soort burgerlijk activisme en verantwoording? (Mr. Zamzam Fauzanafi)

 

PROJECTEN

Klik hier om terug te gaan naar de volledige lijst van onderzoeksprojecten die momenteel worden uitgevoerd aan het KITLV/Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies en in samenwerking met andere departementen en instituten.


Gerelateerde onderzoekers

Henk Schulte Nordholt (projectleider)
Bambang Purwanto (projectleider)
Gerry van Klinken (projectcoördinator en senior onderzoeker)
Ward Berenschot (projectcoördinator and senior onderzoeker)
Prio Sambodho (junior onderzoeker)
Willem van der Muur (junior onderzoeker)
Retna Hanani (junior onderzoeker)
Zamzam Fauzanafi (junior onderzoeker)