Het denkbeeldige paradijs: Toerisme, media en visuele cultuur in het Caribisch gebied

 

Dit grotendeels eenkoppige onderzoeksproject richt zich op de geschiedenis en de praktijk van visuele cultuur in de Engelstalige en Nederlandse Cariben door de lens van toerisme, film en televisie. Het project bestaat uit drie deelprojecten: (1) een boek over de geschiedenis van film in Jamaica en de relatie met toerisme en kolonialisme gedurende de late negentiende eeuw en begin twintigste eeuw; (2) een reeks diepte-interviewd met Engelstalige en Nederlandstalige Caribische filmmakers over hun werk en carrière in de context van de Caribische cinema en samenleving; (3) een vergelijkende analyse van de Nederlandse televisieverslaggeving over de moordzaken van Joran van der Sloot in Aruba en Lima, Peru.

1. Welcome to Paradise Island: The History of Jamaica’s Cine-Tourist Image (boek) – Deze studie onderzoekt, op basis van archiefonderzoek (kranten en films), de filmgeschiedenis van Jamaica en haar relatie met toerisme en kolonialisme van de late negentiende eeuw tot en met de vroege twintigste eeuw.

2. Likkle but Tallawah: Interviews with Caribbean Filmmakers  (reeks artikelen) – Deze reeks artikelen omvat een reeks diepte-interviews met Engels- en Nederlandstalige Caribische filmmakers over hun werk in de context van de Caribische cinema en samenleving.

3.  ‘Het monster voor Aruba en van Peru: De rol van tropische beelden in de Nederlandse tv-berichtgeving rondom Joran van der Sloot’ (artikel samen met Laura Bouwmeester) – Dit artikel doet verslag van de manieren waarop de Nederlandse tv over de moordzaken rondom Joran van der Sloot gebruikmaakt van vertrouwde tropische beelden van Aruba en Lima (de twee plaatsen van de criminaliteit) om snelle en sensationele nieuwsverhalen te creëren.

PROJECTEN

Klik hier om terug te gaan naar de volledige lijst van onderzoeksprojecten die momenteel worden uitgevoerd aan het KITLV/Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies en in samenwerking met andere departementen en instituten.


Gerelateerde onderzoekers
Gerelateerde publicaties